آرشیو خبر

اخبار

1402/8/7
بازدید جناب آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره،سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بوعلی سینا همدان

بازدید جناب آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره،سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بوعلی سینا همدان

روز چهارشنبه مورخ ۳ آبان ماه جناب آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره،سلامت و سبک زندگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بوعلی سینا همدان بازدید به عمل آوردند.

روز چهارشنبه مورخ ۳ آبان ماه جناب آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره،سلامت و سبک زندگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به همراه سرکار خانم دکتر فرطوسی معاون دفتر و جناب آقای دکتر سعیدی کارشناس آن دفتر از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بوعلی سینا بازدید به عمل آوردند. در این حضور که به منظور بازدید از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بوعلی سینا صورت پذیرفت ،جلسه ای از ساعت ۸ الی ۹/۳۰ صبح با اعضاء کانون همیاران سلامت روان دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد که در این جلسه به عملکرد کانون همیاران و نقش مهم کانون همیاران در بررسی و تمرکز بر نشانه های آسیب های اجتماعی در دانشجویان و همچنین ارتباط دانشجویان با مرکز مشاوره و سبک زندگی،  برگزاری کارگاهها ، جلسات سخنرانی و نقش فعال همیاران در دانشگاه پرداختند. در جلسه دوم که از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح با حضور دکتر نعیمی با کارشناسان، روان شناسان و مشاوران مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بوعلی سینا صورت گرفت به بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان، ارتقای سطح خدمات مشاوره به دانشجویان و بررسی چالش ها و مسائل کارشناسان و مشکلات مشاوران پرداخته شد. سپس با حضور دکتر نعیمی اولین جلسه شورای سلامت در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد و به نقش سلامت در دانشگاهها اشاره شد. همچنین در این جلسه به تفسیر آمار و ارقام طرح سیمای زندگی که در دانشگاه بوعلی سینا انجام شده بود پرداخته شد. همچنین بررسی مشکلات تغییر چارت سازمانی مراکز مشاوره در دانشگاهها و اجرای طرح تغییر نام مرکز مشاوره دانشجویی به مرکز مشاوره و سبک زندگی اشاره گردید.

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ

دسترسی سریع