اخبار

بازدید آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تفرش

بازدید آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تفرش

1402/9/11

بازدید آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تفرش

صبح روز پنجشنبه نهم آذر دکتر نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تفرش دیدار نمودند.

بازدید آقای دکتر نعیمی مدیرکل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه صنعتی اراک

بازدید آقای دکتر نعیمی مدیرکل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه صنعتی اراک

1402/9/11

بازدید آقای دکتر نعیمی مدیرکل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی از مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه صنعتی اراک روز سه شنبه و چهارشنبه میزبان دکتر ابراهیم نعیمی ، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم در دانشگاه بود. در این بازدید ایشان ضمن دیدار با دانشجویان و کانون همیاران سلامت با مسئولین مختلف مرکز مشاوره، بهداشت و درمان و امور دانشجویان دیدار نمودند.

اولین هم‌اندیشی راهکارهای مصرف سیگار در دانشگاه‌ها، از ایده تا عمل با حضور دکتر ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی در سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز بهداشت و درمان و مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

اولین هم‌اندیشی راهکارهای مصرف سیگار در دانشگاه‌ها، از ایده تا عمل با حضور دکتر ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی در سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز بهداشت و درمان و مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

1402/9/11

اولین هم‌اندیشی راهکارهای مصرف سیگار در دانشگاه‌ها، از ایده تا عمل با حضور دکتر ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی در سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز بهداشت و درمان و مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

اولین هم‌اندیشی راهکارهای مصرف سیگار در دانشگاه‌ها، از ایده تا عمل با حضور دکتر ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی در سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز بهداشت و درمان و مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این هم‌اندیشی دکتر نعیمی گفت: دفتر مشاوره و سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان متولی سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی مجموعه دانشجویان و خانواده دانشگاه‌ها است؛ بنابراین برای اینکه در جهت توانمند‌سازی دانشجویان بکوشیم باید علاوه بر درمان به پیشگیری نیز توجه کنیم و آن را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.

12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ