مکاتبات

 جلسه آنلاین مدیران مراکز مشاوره و بهداشت در خصوص همیاران

1402/7/19

جلسه آنلاین مدیران مراکز مشاوره و بهداشت در خصوص همیاران

پیروبرگزاری ششمین گردهمایی کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم در اصفهان مقرر است روز شنبه  مورخ 1402/07/22 از ساعت 12:30 لغایت 14 جلسه ای  با موضوع هم اندیشی در خصوص مسائل و چالش های این کانون ها بصورت بر خط برگزار گردد. خواهشمند است با عنایت به اهمیت موضوع شخصا در جلسه حضور بهم رسانید. حضور همه ی مدیران محترم در این نشست ضروری است.

123>>>
نسخه قابل چاپ