اخبار دفتر مشاوره و سلامت

setarehjafari

استیگما در سلامت روان

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

هـر چه بیشـتر دربـاره سلامت روان صحبت کنیـم، بهتـر می توانیم تاثیرات سلامت روان را بـر خودمان و دیگران درک کنیم. اما متاسـفانه هنـوز اسـتیگماهایی در رابطه با سلامت روان وجود دارد.

استیگما چیست؟

اسـتیگما باورهـا و نگرش هـای منفـی در مـورد افـراد مبتلا بـه بیماری های روانی را توصیف می کند. اسـتیگما نسـبت به سلامت روان سـبب می شـود افرادی که مبتلا به مشکلات سلامت روان هستند مورد پیـش داوری، قضـاوت و طـرد قـرار گرفتـه و دیگران نسـبت بـه آن ها تـرس را تجربه کنند. اسـتیگما در واقع شـکلی از بـی احترامی را موجب می شـود، بی احترامـی کـه باعـث می شـود، افـراد بـرای بهره گیـری از خدمات سلامت روان مراجعـه نکنند.

برای مطالعه ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک فرمایید....

چاپ
277

دانلود فایل

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی

@ کلیه حقوق برای سازمان امور دانشجویان محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان