Menu

انتشارات

پيام مشاورخرداد 91 شماره 118

پيام مشاورخرداد 91 شماره 118

به مناسبت روز جهاني بدون دخانیات -  قاطعیت چیست؟ -  حقایقي دربارة خواب و رویا-براي جوانان در آستانه ازدواج

 به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات

روز جهاني مبارزه با دخانيات هر سال در 31 مي، مصادف با 11/10 خرداد برگزار مي شود. روزي که همة سازمان ها و نهادها جهت مبارزه با دخانيات برنامه ويژه اي تدارك مي بينند.علل قابل پیشگیري در مرگ و میرهاست. مصرف همه گیر جهاني دخانیات هر سال به طور تقریبي جان 6 میلیون انسان را مي گیرد و در این میان بیش از 600/000 نفر، افرادي هستند که در معرض استنشاق دود دست دوم مي باشند. چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمالاً رقم مرگ و میر ناشي از مصرف سیگار تا سال 2030 به 8 ميليون نفر در سال مي رسد که حدود 80% این رقم به کشورهاي فقیر و متوسط تعلق دارد.

 

 قاطعيت چيست؟

 قاطعیت یكي از مهارت هاي اجتماعي مهم است که یادگیري آن براي هر فرد لازم و ضروري است. قاطعیت با پرخاشگري و انفعال متفاوت است. فرد پرخاشگر با زیر پــا نهادن حقوق دیگران به حقوق خود مي رســد و فــرد منفعل و غیر قاطع معمولاً حقش ضایع مي شود و خواسته هایش نادیده گرفته مي شود. اما قاطعیت چیزي بین این دو اســت. فرد قاطع کسي اســت که مي تواند حرفش را بزند، احساسات خود را بیان کند و به حقوق خود برسد بدون این که به حقوق کسي تجاوز کند.

 

حقايقي دربارة خواب و رویا

 رويا تجربه افكار ،تصاویر یا احساســاتي است که هنگام خواب (خصوصاً در خواب هاي همراه با حرکات ســریع چشم) انجام مي پذیرد. رویا ممكن است شامل اتفاقات عادي و روزمره و یا عجیب و غریب بشود. انسان ها به صورت تاریخي همواره اهمیت زیادي براي رویا قائل بوده به طرق مختلف به آن نگریسته اند.

 

براي جوانان در آستانه ازدواج

افراد با انگيزه هاي مختلفي ازدواج مي کنند. رســیدن به رشــد معنوي، کامل شدن، کســب بلوغ و پختگي، ازدیاد نســل، ارضاي نیاز جنســي، ارضاي نیاز عاطفي و ... از جمله دلایل مهم ازدواج بسیاري از جوانان محسوب مي شوند. اما جواناني هم هستند که به دلایل دیگري دست به ازدواج مي زنند؛

 

 

مطلب قبلی پيام مشاورارديبهشت 91 شماره 116
مطلب بعدی پيام مشاورتير 91 شماره 119
چاپ
3345 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • pm-118(.pdf, 416/29 KB) - 96 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
دی ان ان