Menu

انتشارات

پيام مشاورتير 91 شماره 119

پيام مشاورتير 91 شماره  119

پيام مشاورتير 91 شماره 119

به‌مناسبت‌روز‌جهاني‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر‌-بلوغ‌شخصیتي‌-  چگونه‌یك‌مساله‌را‌حل‌كنیم‌- افكار‌گمراه‌كننده-دانستني هايي درباره مواد -  نكات‌كلیدي‌براي‌جوانان‌در‌آستانه‌ازدواج

به‌مناسبت‌روز‌جهاني‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر‌

 اعتیاد یك بیماري و یك مشكل رواني – اجتماعي پیچیده است. این بیماري داراي ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و تاریخي متعددي است و یكي از بزرگترین مشكلات قرن حاضر به شمار مي آید.
شیوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. نگراني وسیعي را در دنیا ایجاد کرده است. هر سال در 26 ژوئن مصادف با 5/6 تیر ماه، کشورهاي مختلف جهان با شعاري که از سوي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNOCD تعیین مي شود، همراه مي شوند و به بیان چالش هاي موجود در حوزه مواد مخدر و قاچاق آن، اعلام اقدامات انجام شده در سال قبل و تشریح راهكارهاي درماني و پیشگیرانه مي پردازند.

 

بلوغ‌شخصیتي‌

 بلوغ شــخصیتي یكي از نشــانه هاي سلامت روان است. افرادي که به لحاظ عاطفي و شخصیتي به پختگي کافي رســیده باشند، با خود و دیگران در صلح هستند. آنان در دستیابي به اهداف و برقراري روابط بین فردي موفق اند. 

چگونه‌یك‌مساله‌را‌حل‌كنیم‌

 حل مساله يكي ازمهمترن مهارتها در زندگي است. همة ما صرف نظر از موقعیت شغلی و اجتماعی، با موانع و مشكلات متعددي روبه رو هستیم، بنابراین وجود مشكل در زندگي طبیعي است و راهي براي اجتناب از مشكلات وجود ندارد؛ اینكه شما چقدر با چالش ها سازگار هستید، عامل تعیین کننده اي است در اینكه چقدر در زندگي موفق خواهید بود.

 

افكار‌گمراه‌كننده

همه با بر اين باوريم كه فكرمان بخشي از وجودمان است و حتماً طرفدار ما و به نفع ما عمل مي کند، اما گاهي اوقات افكار طرفدار ما نیستند و در واقع بیشتر در راستاي بي اعتبار ساختن مان عمل مي کنند. آیا در دبیرستان دوستي داشتید که به بدنامي شهره باشد.

 

دانستني هايي درباره مواد

 آيا مي دانستيد كه خطر حملة قلبي در افراد سیگاري زیر 40 سال،  5برابر افراد غیرسیگاري است.
 به ياد داشته باشيد كه سیگار مرگ آورترین ماده اعتیادآور در جهان است آيا می دانسـتيد كه کشــیدن ســیگار مقدمه  اي براي شــروع اعتیاد به موادمخدر است.
 

  نكات‌كلیدي‌براي‌جوانان‌در‌آستانه‌ازدواج

تقريبا بخشي از ازدواج هاي صورت گرفته در كشورمان به واسطه نفر سوم يا معرف ها صورت مي گیرد. گرچه معرف ها ممكن است کار کسب اطلاعات را آسان تر کنند اما اکتفا کردن به دیدگاه و نظر فرد یا افرادي که در نقش معرف عمل مي کنند، نوعي ساده بیني و سطحي نگري محسوب مي شود.؟


مطلب قبلی پيام مشاورخرداد 91 شماره 118
مطلب بعدی پيام مشاورمهر 91 شماره 122
چاپ
4925 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • pm-119(.pdf, 611/86 KB) - 129 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
دی ان ان