Menu

اخبار مشاوره

اخبار اداره مشاوره

دانشجویان دانشگاه دامغان در کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی شرکت کردند.
محمد مرادی

دانشجویان دانشگاه دامغان در کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی شرکت کردند.

دانشجویان دانشگاه دامغان در کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی شرکت کردند.

شرکت دانشجویان در کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی

 یکی از فعالیتهای مرکز مشاورۀ دانشجویی دانشگاه دامغان در راستای پیشگیری اولیه در سال تحصیلی جدید ، برگزاری کارگاه های آموزشی است. دانشجویان با شرکت در این کارگاه ها مهارتهای زندگی مورد نیاز خود را کسب می کنند. در سال تحصیلی 97-96 تاکنون حدود 12کارگاه تشکیل شده  و تعداد 270 نفر ( حدود 26 درصد از ورودی های جدید)آموزش دیده اند

مطلب قبلی کارگاه آموزشی و پیشگیری از ایدز، با هدف گزینش مربیان همیار طبق مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقای سلامت، با شعار: انسان سالم، محور توسعۀ سالم و با هم ، قویتر هستیم.
مطلب بعدی 48 نفر و 108 مراجعه از این تعداد آمار مراجعان مرکز مشاوره دانشگاه دامغان در طی سه ماه نخست سال تحصیلی جاری
چاپ
326 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

نظر بده

افزودن نظر

x
دی ان ان