Menu

اخبار مشاوره

اخبار اداره مشاوره

برگزاری کارگاه آموزشی" مهارت های ارتباط موثر " در دانشکده توحید آمل فنی حرفه ای
نجمه سیدحسینی

برگزاری کارگاه آموزشی" مهارت های ارتباط موثر " در دانشکده توحید آمل فنی حرفه ای

کارگاه آموزشی" مهارت های ارتباط موثر " در دانشکده توحید آمل فنی حرفه ای برگزار شد.

مرکز مشاوره دانشکده توحید آمل دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای دستیابی به یک ارتباط کارآمد و اثر بخش در روابط اجتماعی کارکنان اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان ارتباط موثر نمود. تدریس این دوره ی آموزشی را استاد امانی عهده دار بودند.

مطلب قبلی اجرای طرح خود مراقبتی سازمانی در آموزشکده توحید آمل
مطلب بعدی از مجتمع آموزش عالی بم و دانشگاه جیرفت  توسط مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان بازدید به عمل آمد.
چاپ
57 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

نظر بده

افزودن نظر

x
دی ان ان