Menu

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و سومین شماره این خبرنامه:
- مهارتهاي زندگي و آموزه هاي ديني
- مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههاي منطقه يک را با الگوهاي رفتاري مدل جهاني DISC آشنا ساخت.
- کارگاه تربيت کادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گرديد.
- مرکز مشاوره دانشگاه رازي کرمانشاه اقدام به برگزاري کارگاه منطقه اي نمود.
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعاليتهاي مرکز مشاوره موسسه غيرانتفاعي کاوش محمود آباد
- مشاوره دانشجويي در آيينه مطبوعات
- تبريک و تقدير

منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی از این اخبار با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و دومین شماره این خبرنامه:
- کمپین نه به سیگار در دانشگاه تهران
- طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.
- دوره مقدماتی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
- کارگاه آموزشی آسیب شناسی مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
- از مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد تقدیر بعمل آمد.
- مرکز مشاوره دانشگاه بناب از فرماندار این شهر لوح تقدیر گرفت.
- کارگاه آموزش پیش از ازدواج در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
- ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در طرح سیمای زندگی دانشجویان شرکت کردند.
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
- معرفی کتاب
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی برداری از این خبرنامه با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و یکمین شماره این خبرنامه:
- دفتر مشاوره و سلامت اقدام به تعیین سرفصل و محتوای آموزشی درس مهارتهای زندگی می کند.
- بازدید دکتر ادوارد چان رئیس انجمن روان درمانی مالزی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بناب
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دامغان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کوثر بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی(واحد تهران)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه جهرم
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود
- فعالیتهای مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی دیلمان
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع امکان پذیر است.

چهلمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهلمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب

فهرست مطالب چهلمین شماره این خبرنامه:

·       بمناسبت روز روانشناس و مشاور، همايش دانش روانشناسي، نياز توسعه پايدار در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي برگزار گرديد.

·       جلسات توجيهي آموزش پرسشگران طرح سيماي زندگي دانشجويان برگزار شد.

·       بازديد جناب آقاي دکتر صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان از مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه يزد

·       بازنگري در فرم امتيازدهي و شيوه انتخاب مراکز مشاوره برگزيده

·       دکتر حميد يعقوبي، مدير کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان: روانشناسي در ايران صاحب نفوذ است.

سی و نهمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

سی و نهمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب

فهرست مطالب سی و نهمین شماره این خبرنامه:

 • بازدید روسای مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک با مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت
 • اجرای طرح همیاران سلامت روان در مرکز مشاوره دانشگاه الزهراء ادامه دارد.
 • فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود
 • فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • فعالیتهای مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی اسفراین
 • همایش دانشجو و دومینوی اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار گردید.
 • فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند
 • کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید.
 • مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
 • معرفی کتاب

 


منبع: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
هرگونه کپی برداری با درج لینک سایت امکان پذیر است.
RSS

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت.

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت.

دبيرخانه منطقه يك مراكز مشاوره دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي توانمندسازي كارشناسان مراكز مشاوره، برای اولین بار در سطح کشور كارگاه‌ آموزشي با عنوان"شناخت الگوهای رفتاری با مدل جهاني DISC" با اهداف زیر را برگزار نمود:

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.

مراسم معارفه دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی و تقدیر و تشکر از زحمات دکتر حسین سلیمی بجستانی روز چهارشنبه نهم تیرماه در محل این مرکز برگزار شد.

كمپين «نه به سيگار» در دانشگاه تهران

كمپين «نه به سيگار» در دانشگاه تهران

در تاریخ 11 خرداد ماه ایده کمپین نه به سیگار در مرکز مشاوره دانشگاه تهران پیشنهاد داده شد. از آنجاییکه تاریخ مذکور مصادف با امتحانات میان ترم دانشجویان بود، برنامه ریزی مربوط به اجرای این طرح به هفته خوابگاهها تغییر یافت و در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در خوابگاه چمران عملیاتی شد.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: در جمع تشکلهای دانشجویی اعلام شد: آمارهای وزیر علوم از اعتقادات مذهبی دانشجویان

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: در جمع تشکلهای دانشجویی اعلام شد: آمارهای وزیر علوم از اعتقادات مذهبی دانشجویان

وزیرعلوم تحقیقات و فناوری با ارائه آمارهایی از اعتقادات مذهبی دانشجویان گفت: بیش از هفتاد درصد دانشجویان نماز های واجب را به موقع به جا می آورند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادی در جمع نمایندگان تشكل های دانشحویی گفت: اعضای تشكل های دانشجویی خانواده آموزش عالی محسوب می شوند و در انجام امور باید دیدگاه ها و نظرات شان مورد بررسی قرار گیرد.

پنجمین گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

پنجمین گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

پنجمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور با حضور آقای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر یعقوبی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در روز یکشنبه مورخ 16 خرداد ماه 95 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. اعضای جلسه با توجه به حساسیتهای عنوان شده توسط مقام معظم رهبری به بررسی و شناسایی آسیب های اجتماعی دانشجویان و ارائه راهکارهای آن پرداختند.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون همیاران سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علاقه مند نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون همیاران سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علاقه مند نمود. 6 شهريور 1395

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون همیاران سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علاقه مند نمود.

با هدف ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری از آسیب های روانی –اجتماعی و بر اساس نیاز و تمایل دانشجویان برای یادگیری مهارت های مختلف، مرکز مشاوره دانشگاه شریف در 24 مرداد ماه 1395 با همکاری اعضای کانون همیاران سلامت، اقدام به برگزاری "کارگاه آموزش مهارت خود آگاهی " نمود.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه مشاوره پردیس خوابگاهی دانشگاه گیلان بازدید نمودند.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه مشاوره پردیس خوابگاهی دانشگاه گیلان بازدید نمودند. 6 شهريور 1395

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه مشاوره پردیس خوابگاهی دانشگاه گیلان بازدید نمودند.

آقای دکتر یعقوبی از شعبه مشاوره بزرگ ترین پردیس خوابگاهی دختران دانشگاه گیلان بازدید کردند.

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید.

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید. 6 شهريور 1395

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید.

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه محیط کار با تاکید بر عدم مصرف مواد در محیط کار در تاریخ 3و4 مرداد ماه توسط مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولین دانشگاه گیلان شرکت نمودند.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولین دانشگاه گیلان شرکت نمودند. 5 شهريور 1395

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولین دانشگاه گیلان شرکت نمودند.

در نشستی که با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و روسای دانشگاه گیلان برگزار گردید، جناب آقای دکتر یعقوبی با ارائه آمار مقایسه ای سیمای زندگی دانشجویان سراسر کشور و گیلان، به آسیب ها و تهدیدهای روانی - اجتماعی که در کمین دانشجویان است، اشاره نمودند

دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی شرکت نمودند.

دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی شرکت نمودند. 3 شهريور 1395

دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی شرکت نمودند.

در تاریخ 18 مرداد ماه سال جاری، دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی آشنایی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان شرکت نمودند و با موارد مهم این مبحث آشنا شدند.

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید.

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید. 21 مرداد 1395

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در تاریخهای 20 و21 مردادماه 1395 توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید.

سلسله نشست های تخصصی چالش های عاطفی و تحصیلی (آسیب شناسی روابط عاطفی) همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی در مرکز مشاوره دانشگاه کردستان برگزار گردید.

سلسله نشست های تخصصی چالش های عاطفی و تحصیلی (آسیب شناسی روابط عاطفی) همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی در مرکز مشاوره دانشگاه کردستان برگزار گردید. 20 مرداد 1395

سلسله نشست های تخصصی چالش های عاطفی و تحصیلی (آسیب شناسی روابط عاطفی) همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی در مرکز مشاوره دانشگاه کردستان برگزار گردید.

یکی از مسائل فرهنگی- اجتماعی جامعه امروز مسئله ارتباط عاطفی بین دختران و پسران است که در جامعه دانشجویی نیز مشاهده می شود. با این وجود، این مسئله هنوز در جامعه ما به طور کامل حل نشده و جایگاهی نیافته است. اگرچه گرایش به این ارتباط ناشی از نیازهای زیستی - روانی و اجتماعی است، اما عدم آگاهی افراد در زمینه مدیریت عواطف در این نوع روابط منجر به آسیب های هیجانی و روان شناختی (افسردگی، از دست دادن قدرت تصمیم گیری، حس استقلال و عزت نفس)؛ آسیب های اجتماعی و گاها آسیب های جسمی و جنسی می شود

مرکز مشاوره دانشگاه کردستان نشست تخصصی "آسیب های عاطفی و مهارت های زندگی" را در دانشگاه علوم و فنی مهندسی بیجار برگزار نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه کردستان نشست تخصصی "آسیب های عاطفی و مهارت های زندگی" را در دانشگاه علوم و فنی مهندسی بیجار برگزار نمود. 20 مرداد 1395

مرکز مشاوره دانشگاه کردستان نشست تخصصی "آسیب های عاطفی و مهارت های زندگی" را در دانشگاه علوم و فنی مهندسی بیجار برگزار نمود.

ارتباط عاطفی با جنس دیگر یکی از نیازهای طبیعی و اولیه هر انسانی محسوب می شود، اما اینکه فرد به چه نحوی در صدد جبران این نیاز باشد دارای اهمیت است. یک ارتباط عاطفی درست و مثبت، از عوامل مهم بهبود کیفیت زندگی می‏باشد و در این ارتباط احترام متقابل، توجه به نیازها و خواسته های طرف مقابل و سازگاری با شرایط از جمله مواردی است که رعایت می شود.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: کمپین «نه به سیگار» در دانشگاه تهران راه اندازی شد

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: کمپین «نه به سیگار» در دانشگاه تهران راه اندازی شد 13 مرداد 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: کمپین «نه به سیگار» در دانشگاه تهران راه اندازی شد

کمپین «نه به سیگار» با هدف خلق و آفرینش جنبشی پویا که می خواهد طرز فکر «نه به سیگار» را به افکار عموم تزریق کند، در دانشگاه تهران پیشنهاد داده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایده کمپین «نه به سیگار» در مرکز مشاوره دانشگاه تهران پیشنهاد داده شد.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود 13 مرداد 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود

نشست سراسری معاونان دانشجویی سراسر کشور هفته اول شهریور ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ، هفته اول شهریور ماه ۹۵ نشست سراسری معاونان دانشجویی سراسر کشور در تهران برگزار می شود.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون دانشجویی دانشگاه خبرداد: راه اندازی درمانگاه در دانشگاه علامه/ فعالیت از ابتدای مهر

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون دانشجویی دانشگاه خبرداد: راه اندازی درمانگاه در دانشگاه علامه/ فعالیت از ابتدای مهر 13 مرداد 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون دانشجویی دانشگاه خبرداد: راه اندازی درمانگاه در دانشگاه علامه/ فعالیت از ابتدای مهر

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: درحال ساخت درمانگاهی برای استفاده دانشجویان در این دانشگاه هستیم که خدمات سرپایی درمانی را ارائه دهد

افزایش شور و نشاط بین دانشجویان موسسه غیر انتفاعی کاوش محمودآباد

افزایش شور و نشاط بین دانشجویان موسسه غیر انتفاعی کاوش محمودآباد 5 مرداد 1395

افزایش شور و نشاط بین دانشجویان موسسه غیر انتفاعی کاوش محمودآباد

مرکز مشاوره موسسه غیر انتفاعی کاوش محمودآباد به مناسبت هفته سلامت در تاریخ 7/ 2/ 95 و با هدف ایجاد شور، نشاط، همدلی و همراهی دانشجویان، اقدام به برگزاری مراسم افتتاحیه طرح سمن با حضور رئیس دانشگاه نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه آموزشی داروشناسی بالینی را برگزار نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه آموزشی داروشناسی بالینی را برگزار نمود. 5 مرداد 1395

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه آموزشی داروشناسی بالینی را برگزار نمود.

کارگاه آموزشی دارو شناسی بالینی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر ماه از ساعت 8 الی 12 در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت.

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت. 4 مرداد 1395

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت.

دبيرخانه منطقه يك مراكز مشاوره دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي توانمندسازي كارشناسان مراكز مشاوره، برای اولین بار در سطح کشور كارگاه‌ آموزشي با عنوان"شناخت الگوهای رفتاری با مدل جهاني DISC" با اهداف زیر را برگزار نمود:

مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه اقدام به برگزاری کارگاه منطقه ای نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه اقدام به برگزاری کارگاه منطقه ای نمود. 4 مرداد 1395

مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه اقدام به برگزاری کارگاه منطقه ای نمود.

کارگاه منطقه ای درمان اختلالات و مشکلات شایع اضطرابی به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه و با حضور مسئولین و کارشناسان منطقه در روزهای ۱۹ و ۲۰ تیر ماه برگزار گردید
RSS

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165 ادامه مطلب

ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟

 ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. 

 

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز

 ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ داوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ، اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ، ﺧﻮد را داﻧﺎي ﮐﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ، اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

توجه ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاى اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳـــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

پيام مشاور دي 94 شماره 164

 چقدر خود خواه هستيم؟

 گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.

 

 با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد.

 

 ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

 ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳـــﺖ از ﻧﻮﻋﻰ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﺧﺎص )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎل، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ. 

 

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

پيام مشاور آذر 94 شماره 163 ادامه مطلب

به مناسبت روز جهاني ايدز

 روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم

رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ، ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

دوستي هاي مجازي خوب است اگر

  گرايش ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﻢ، 

 

 اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴـــﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ، ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻲ  ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩﺗـــﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷـــﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺳـــﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ...

RSS