Menu

چهل و چهارمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

فهرست مطالب چهل و چهارمین شماره این خبرنامه:
• دکتر يعقوبي نتايج فاز دوم طرح سيماي زندگي دانشجويان را در حضور وزير و شوراي معاونين وزارت علوم مطرح کرد. 2
• دانشجويان خوابگاه فاطميه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشي شرکت نمودند.3
• همياران آموزش ديده مرکز مشاوره دانشگاه تهران، کارگاه آموزشي برگزار مي کنند.3
• مدير کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولين دانشگاه گيلان شرکت نمودند. 4
• دوره آموزشي تربيت کادر تخصصي پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه گيلان برگزار گرديد. 5
• مدير کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه پرديس خوابگاهي دانشگاه گيلان بازديد نمودند. 5
• مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف با همکاري کانون همياران سلامت اقدام به برگزاري کارگاه آموزشي ويژه دانشجويان علاقه مند نمود. 6
• مدير کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازديد بعمل آورد. 8
• مراسم کلنگ زني مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بجنورد با حضور مدير کل دفتر مشاوره و سلامت 9
• دوره تربيت کادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار گرديد. 10
• دوره ارتباط موثر کارکنان با دانشجويان دانشگاه در دانشگاه بجنورد برگزار گرديد. 11
• دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در طرح پايش سلامت روان شرکت نمودند. 12
• کارشناسان دانشگاههاي منطقه 8 مراکز مشاوره در کارگاه آموزشي اختلالات خلقي و روشهاي درمان آن شرکت نمودند. 13
• رئيس مرکز مشاوره دانشگاه بناب بعنوان کارمند نمونه اين دانشگاه انتخاب شدند. 14
• مشاوره دانشجويي در آيينه مطبوعات 15
• معرفي کتاب34

منبع: سایت دفتر مشاوره و سلامت
کپی از این خبر با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و سومین شماره این خبرنامه:
- مهارتهاي زندگي و آموزه هاي ديني
- مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههاي منطقه يک را با الگوهاي رفتاري مدل جهاني DISC آشنا ساخت.
- کارگاه تربيت کادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گرديد.
- مرکز مشاوره دانشگاه رازي کرمانشاه اقدام به برگزاري کارگاه منطقه اي نمود.
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعاليتهاي مرکز مشاوره موسسه غيرانتفاعي کاوش محمود آباد
- مشاوره دانشجويي در آيينه مطبوعات
- تبريک و تقدير

منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی از این اخبار با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و دومین شماره این خبرنامه:
- کمپین نه به سیگار در دانشگاه تهران
- طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.
- دوره مقدماتی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
- کارگاه آموزشی آسیب شناسی مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
- از مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد تقدیر بعمل آمد.
- مرکز مشاوره دانشگاه بناب از فرماندار این شهر لوح تقدیر گرفت.
- کارگاه آموزش پیش از ازدواج در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
- ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در طرح سیمای زندگی دانشجویان شرکت کردند.
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
- معرفی کتاب
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی برداری از این خبرنامه با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و یکمین شماره این خبرنامه:
- دفتر مشاوره و سلامت اقدام به تعیین سرفصل و محتوای آموزشی درس مهارتهای زندگی می کند.
- بازدید دکتر ادوارد چان رئیس انجمن روان درمانی مالزی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بناب
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دامغان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کوثر بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی(واحد تهران)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه جهرم
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود
- فعالیتهای مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی دیلمان
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع امکان پذیر است.

چهلمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهلمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب

فهرست مطالب چهلمین شماره این خبرنامه:

·       بمناسبت روز روانشناس و مشاور، همايش دانش روانشناسي، نياز توسعه پايدار در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي برگزار گرديد.

·       جلسات توجيهي آموزش پرسشگران طرح سيماي زندگي دانشجويان برگزار شد.

·       بازديد جناب آقاي دکتر صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان از مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه يزد

·       بازنگري در فرم امتيازدهي و شيوه انتخاب مراکز مشاوره برگزيده

·       دکتر حميد يعقوبي، مدير کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان: روانشناسي در ايران صاحب نفوذ است.

RSS

مبلغین مذهبی بیرجند با مفاهیم پیشگیری اولیه از اعتیاد آشنا شدند

مبلغین مذهبی بیرجند با مفاهیم پیشگیری اولیه از اعتیاد آشنا شدند

کارگاه تربیت کادر متخصص با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ویژه مبلّغین حوزه علمیه با هدف تربیت کارشناسان و کارکنان دستگاه­های متولی امر پیشگیری از سوء مصرف مواد در روزهای 9 و 10 شهریور در دانشگاه بیرجند برگزار گردید. 

اختصاص درس 2 واحدی و اختیاری مهارتهای زندگی برای دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه فردوسی مشهد

اختصاص درس 2 واحدی و اختیاری مهارتهای زندگی برای دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه فردوسی مشهد

بر اساس تصمیمات شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین دستورالعمل¬های وزارتی، درس مهارتهای زندگی برای دانشجویان جدید در دانشگاه به عنوان یک درس 2 واحدی و اختیاری از ترم اول سال تحصیلی 96 – 95 در حال برگزاری می باشد

درس مهارتهای زندگی دانشجویی در سیستم گلستان دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارائه شده است.

درس مهارتهای زندگی دانشجویی در سیستم گلستان دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارائه شده است.

طبق تاکید دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای دومین سال متوالی، اقدام به برنامه ریزی ارائه درس مهارتهای زندگی دانشجویی نموده و این درس را در سیستم گلستان این دانشگاه ارائه نموده است.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خبر داد
بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان در کارنامه سلامت در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: پس از بازنگری به موارد تحصیلی دانشجویان توجه بیشتری شده است.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد.

آقای دکتر یعقوبی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در روز چهارشنبه مورخ 24/06/1395 از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید نمودند

اجرای طرح ارتقای تحصیلی در دانشگاه بیرجند

اجرای طرح ارتقای تحصیلی در دانشگاه بیرجند 2 آبان 1395

اجرای طرح ارتقای تحصیلی در دانشگاه بیرجند

طرح ارتقاء تحصیلی در سال تحصیلی جدید با جدیت بیشتر و با جذب 4 نیروی متخصص در این زمینه، در حال اجرا می­ باشد. در بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان، سه گروه مهم دانشجویان مورد توجه قرار دارند: 

1- دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی

2- دانشجویان دارای افت تحصیلی

 3- دانشجویان مشروطی

ارائه درس آموزش مهارتهای زندگی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

ارائه درس آموزش  مهارتهای زندگی در دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 آبان 1395

ارائه درس آموزش مهارتهای زندگی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه، بخش روانشناسی و بخش علوم تربيتی دانشکده ادبيات و علوم انسانی آموزش مهارت های زندگی را به صورت 2 واحد درسی برای تعداد 3300 نفر از دانشجويان ورودی جديد در 66 گروه آموزشی به مرحله اجرا گذاشت.

مبلغین مذهبی بیرجند با مفاهیم پیشگیری اولیه از اعتیاد آشنا شدند

مبلغین مذهبی بیرجند با مفاهیم پیشگیری اولیه از اعتیاد آشنا شدند 2 آبان 1395

مبلغین مذهبی بیرجند با مفاهیم پیشگیری اولیه از اعتیاد آشنا شدند

کارگاه تربیت کادر متخصص با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ویژه مبلّغین حوزه علمیه با هدف تربیت کارشناسان و کارکنان دستگاه­های متولی امر پیشگیری از سوء مصرف مواد در روزهای 9 و 10 شهریور در دانشگاه بیرجند برگزار گردید. 

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز: والدین بعنوان منبع حمایتی دانشجویان نقش بسیار مهمی دارند.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز: والدین بعنوان منبع حمایتی دانشجویان نقش بسیار مهمی دارند. 26 مهر 1395

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز: والدین بعنوان منبع حمایتی دانشجویان نقش بسیار مهمی دارند.

طرح ارتباط با اولیاء با هدف برقراری ارتباط با والدین دانشجویان ورودی جدید در هفته اول مهرماه در دانشگاه شیراز برگزار گردید. در اجرای این طرح، آقای دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، در خصوص لزوم ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و اولیای آنان به ایراد سخنرانی پرداختند

دانشجویان در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با اصول برنامه ریزی درسی صحیح و علمی آشنا می شوند.

دانشجویان در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با اصول برنامه ریزی درسی صحیح و علمی آشنا می شوند. 26 مهر 1395

دانشجویان در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با اصول برنامه ریزی درسی صحیح و علمی آشنا می شوند.

طرح مشاوره تحصیلی – شغلی به منظور هدایت مسیر تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان براساس علایق، استعداد، شخصیت و ارزش های آنان در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز آغاز گردید

انتخاب معاون مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به عنوان کارمند نمونه شهرستان شیراز

انتخاب معاون مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به عنوان کارمند نمونه شهرستان شیراز 26 مهر 1395

انتخاب معاون مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به عنوان کارمند نمونه شهرستان شیراز

سرکار خانم فریده کامران پور – معاون مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز- طی مراسمی که با حضور فرماندار استان فارس و جمعی از کارمندان این استان برگزار گردید، بعنوان کارمند نمونه شهرستان شیراز انتخاب و با اهداء لوح از ایشان تقدیر به عمل آمد.

برگزاری جلسات شورای تخصصی مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

26 مهر 1395

برگزاری جلسات شورای تخصصی مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

جلسه شورای تخصصی در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، دکتر رحیمی- رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز - به ارایه گزارشی از فعالیت های این مرکز طی 6 ماه اخیر پرداختند و سپس اعضا حاضر در جلسه با حضور آقای حافظی – مدیر امور اداری دانشگاه- در خصوص چارت سازمانی این مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اردوی تفریحی- مشاوره ای با مهارت جراتمندی آشنا شدند.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اردوی تفریحی- مشاوره ای با مهارت جراتمندی آشنا شدند. 25 مهر 1395

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اردوی تفریحی- مشاوره ای با مهارت جراتمندی آشنا شدند.

در تاریخ 16/07/95 اردوی تفریحی- مشاوره ای به مقصد باغ گیاه شناسی ملی ایران ویژه دانشجویان خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. در این برنامه، 45 نفر از دانشجویان حضور داشتند

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: عمده‌ترین علت مراجعه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به مراکز مشاوره اعلام شد

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: عمده‌ترین علت مراجعه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به مراکز مشاوره اعلام شد 25 مهر 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: عمده‌ترین علت مراجعه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به مراکز مشاوره اعلام شد

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت گفت: بیشترین موارد مراجعه دانشجویان به این مرکز در درجه اول "مسائل تحصیلی" و بعد از آن "مسائل عاطفی، ارتباطی و خانوادگی" است.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: برگزاری اولین همایش خانواده و دانشگاه به میزبانی دانشگاه علامه

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: برگزاری اولین همایش خانواده و دانشگاه به میزبانی دانشگاه علامه 25 مهر 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: برگزاری اولین همایش خانواده و دانشگاه به میزبانی دانشگاه علامه

اولین همایش خانواده و دانشگاه ویژه خانواده‌های دانشجویان ورودی سال جدید تحصیلی 6 آبان در سالن تربیت بدنی پردیس شماره یک دانشگاه برگزار می‌شود.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون دانشگاه تبریز خبر داد؛ تسهیلات ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای منطقه ۳کشور

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون دانشگاه تبریز خبر داد؛ تسهیلات ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای منطقه ۳کشور 25 مهر 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون دانشگاه تبریز خبر داد؛ تسهیلات ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای منطقه ۳کشور

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز گفت: برای کمک به دانشجویان جهت ارائه رساله بهتر علاوه بر سنوات مجاز، یک نیمسال بیشتر خدمات خوابگاه و تغذیه ارائه می شود.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: با مصوبه معاونت آموزشی وزارت علوم؛ درس مهارت های زندگی دانشجویی ابلاغ شد/ اجرا در ۵ دانشگاه

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: با مصوبه معاونت آموزشی وزارت علوم؛ درس مهارت های زندگی دانشجویی ابلاغ شد/ اجرا در ۵ دانشگاه 25 مهر 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: با مصوبه معاونت آموزشی وزارت علوم؛ درس مهارت های زندگی دانشجویی ابلاغ شد/ اجرا در ۵ دانشگاه

دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت، صنعتی کرمانشاه و صنعتی امیرکبیر در سال تحصیلی جدید درس مهارت های زندگی دانشجویی را ارائه می دهند.

دانشجویان مشروطی دانشگاه صنعتی شاهرود ملزم به شرکت در کارگاههای آموزشی و یا مراجعه به مشاور هستند.

24 مهر 1395

دانشجویان مشروطی دانشگاه صنعتی شاهرود ملزم به شرکت در کارگاههای آموزشی و یا مراجعه به مشاور هستند.

در آستانه ی آغاز سال تحصیلی (95-96)، برقراری ارتباط موثر مشاورین مرکز و دانشکده ها با دانشجویان دارای مشکلات افت تحصیلی، شناسایی علل آن و تلاش برای برطرف کردن این مشکلات از جمله ی مهم ترین اهداف این مرکز قرار گرفت.

سرفصلهای درس مهارتهای زندگی در مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه یکپارچه شد.

سرفصلهای درس مهارتهای زندگی در مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه یکپارچه شد. 23 مهر 1395

سرفصلهای درس مهارتهای زندگی در مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه یکپارچه شد.

در راستای برگزاری هر چه بهتر درس مهارت‌های زندگی، یک جلسۀ هم‌اندیشی در تاریخ 27/6/1395 در سالن جلسات مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید.

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت در کارگاههای آموزشی و گروههای درمانی به کسب مهارتهای مورد نیاز خواهند پرداخت.

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت در کارگاههای آموزشی و گروههای درمانی به کسب مهارتهای مورد نیاز خواهند پرداخت. 23 مهر 1395

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت در کارگاههای آموزشی و گروههای درمانی به کسب مهارتهای مورد نیاز خواهند پرداخت.


یکی از فعالیتهای آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی جدید، برگزاری کارگاه آموزشی و گروه های درمانی می باشد. دانشجویان با شرکت در این کارگاهها و گروههای درمانی، به کسب مهارت های مورد نیاز می پردازند.
RSS

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165 ادامه مطلب

ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟

 ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. 

 

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز

 ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ داوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ، اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ، ﺧﻮد را داﻧﺎي ﮐﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ، اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

توجه ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاى اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳـــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

پيام مشاور دي 94 شماره 164

 چقدر خود خواه هستيم؟

 گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.

 

 با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد.

 

 ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

 ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳـــﺖ از ﻧﻮﻋﻰ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﺧﺎص )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎل، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ. 

 

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

پيام مشاور آذر 94 شماره 163 ادامه مطلب

به مناسبت روز جهاني ايدز

 روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم

رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ، ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

دوستي هاي مجازي خوب است اگر

  گرايش ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﻢ، 

 

 اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴـــﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ، ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻲ  ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩﺗـــﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷـــﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺳـــﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ...

RSS